Gå noga igenom denna instruktion vid förberedelse, innan applicering.

Temperatur
Kontrollera att temperaturen i underlaget inte understiger 18oC vid applicering.

RF ≤ 98%
Kontrollera att RF är ≤98%.

Skyddsutrustning
Skyddsglasögon och gummihandskar skall alltid användas.

Sörj för god ventilation!
Florosil är en saneringsprodukt som sanerar
tidigare föroreningar i betongen.

OM du vid applicering börjar känna av t ex lösningsmedellukt eller liknande & börjar må dåligt, vädra ur lokalen och gå ut under tiden!

Tidigare föroreningar som legat bundna i betongen kan vid applicering knuffas ut och påverka luften i lokalen.

Täck alltid glas

Glas är kisel och Florosil är kiselföreningar, glas blir etsat av Florosil.

RITNING VID STÖRRE PROJEKT

Vid större projekt som lägenhet-, & kontorsbyggnader
ska ritning bifogas med angivelse om utförande med datum och tid per rum/yta, se vidare under utförande för att bifoga filer.

Se till att alla underlagskontroller utförs överallt. 

Planera egenkontrollen på lämpligt sätt, fem ytor kan registreras samtidigt, per egenkontroll.

 

Undersök och ange vilket skick betongen är i innan installation påbörjas.

 • Är det bjälklag eller platta på mark?
 • Är det gammal eller ny betong?
 • Är golvet avjämnat - kontrollera att tjockleken är min 5 mm
  samt att spacklet klarar fuktig miljö
Obs! Finspackel måste slipas bort.
Underlaget måste vara jämnt, rent och sugande för att din installation ska få full funktion.

ÄR UNDERLAGET SUGANDE?

Gör alltid vattendroppstest, för att säkerställa fullgod inträngning. Även släta och täta ytor kan behövas slipas för att poröppna ytan.

ÄR UNDERLAGET JÄMNT?

Är ytan för grov, med höga toppar & djupa dalar, kommer inte inträngingen att bli homogen & skyddet blir inte 100%.

Ytan måste i så fall slipas eller avjämnas med minst 5 mm, på tunnaste stället, annars ligger primern som en spärr för Florosil®TS inträngningsförmåga. (Spacklet måste klara fuktig miljö)

ÄR UNDERLAGET RENT?

Betongytan ska vara helt ren från finspackel*, damm, betonghud, olja, färg, limrester, dammbindare samt andra föroreningar innan applicering av Florosil®TS utförs. Förorenade golv skall diamantslipas.

(*Obs! Finspackel måste slipas bort.)

RF måste vara ≤98%

Temperaturen får inte understiga 180grader i golvet.

Florosil®TS ska rollas 2 gånger med total åtgång om 0,3 kg/m2.

Se Silanex läggningsanvisning.

Komponent 1 och 2 blandas med en lågvarvig borrmaskin, blandningsförhållandena får inte ändras.

UTFÖRANDE

 • Rolla lager 1, fördela jämnt med roller
 • Dokumentera lokal, våningsplan & total golvyta
 • Dokumentera åtgång i kg/m2 samt datum och tid
 • Om blandad TS finns kvar, sätt på locket tills lager nr 2 ska appliceras.
 • Rolla lager 2 när lager 1 är torrt men senast 18 timmar efter lager 1, ej vått i vått
 • (Torktiden beror på underlagets porositet, ventilation och temperatur.)
 • Dokumentera åtgång i kg/m2 samt datum och tid, igen

Klart! Nu kan du registrera egenkontrollen för projektet! Glöm ej att redovisa om avvikelser finns.

Florosil®TS måste ”torka” i 48 timmar från att lager 2 är rollat, innan nästa arbetsmoment i golvkonstruktionen påbörjas.

Det är ok att gå på golvet när det är torrt, men du får inte täcka tex. täckpapp, plast, skivor etc. Golvytan måste vara öppen i 48 timmar för att torka.

Eventuellt spill rengöres omedelbart med T-röd.

Om TS har torkat kan den bara avlägsnas mekaniskt.

Rengör utrustning med T-röd, ej vatten.

Egenkontroll TS

Du har inte behörighet att se det här formuläret.

Ring oss på telefon 08-449 73 57 om du har frågor: Silanex Support

Ange ditt namn & telefonnummer, användare, e-postadress & företag.