Cookies & integritetspolicy

Silanex AB's behandling av dina personuppgifter

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Silanex AB med anledning av de produkter & tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur och varför Silanex AB behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter om dig som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i kontaktformulär på webbplatsen, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Silanex AB samt i samband med offert och beställningar. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra produkter & tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra produkter & tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de produkter & tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör de produkter & tjänster ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning. Silanex AB behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistrerings-länken som finns i varje utskick eller via e-post till nyhetsbrev@silanex.se

Personuppgiftsansvarig

Silanex AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Silanex AB, org. nr. 556663-2286, Kumla Gårds väg 15, 145 63 Norsborg, telefonnummer: 070-775 56 67). Vid frågor, kontakta gärna info@silanex.se.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick.

I denna del har Silanex AB's berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder – vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet – i denna avvägning har vi funnit att Silanex AB kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar ett företag som har visat intresse för våra tjänster om så är fallet och att du som företagsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter och andra personuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag. Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Silanex AB för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de produkter & tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Silanex AB och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar Silanex AB fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte. Silanex AB kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till tre år efter den senaste kontakten med dig som kund. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål. Vill du avstå utskick gör du det enklast genom avregistrerings-länken i varje utskick eller via e-post till info@silanex.se.

Mottagare av personuppgifter

Silanex AB delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Silanex AB har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.  För det fall det företag du representerar inte är kund hos oss, eller om kundförhållande avslutats, kan dina uppgifter användas för att kommunicera med dig i fall där du kvarstår som kundkontakt. Då delas dina uppgifter med Mailchimp vilka är de system Silanex AB använder för att samla kundinformation och för att administrera utskick.   Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller det Europeiska samarbetsområdet och vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.
Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@silanex.se.

Automatiserat beslutsfattande

Silanex AB tillämpar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i behandling av dina uppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@silanex.se eller genom att ringa 070-775 56 67, så hjälper vi dig efter bästa förmåga. Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, 
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, www.datainspektionen.se).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning. Silanex AB behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistrerings-länken som finns i varje utskick eller via e-post till info@silanex.se

Vad är en cookie?

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av cookies; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning. Silanex AB behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistrerings-länken som finns i varje utskick eller via e-post till info@Integritetspolicy. Vi på Silanex vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilken typ av data vi behandlar

Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka tjänster du har hos oss. Information om företagets ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar. Det gäller dig som är eller väljer att bli kund hos oss.

För att kommunicera med dig om våra tjänster & produkter

Vi behandlar data för att kommunicera med dig om det produktutbud vi säljer som motverkar fuktangrepp – inomhus, utomhus och på fasader, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra produkter. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.

Behandling för marknadsföringsändamål

Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Vi utför även profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig (och information som skapas när du använder våra tjänster) och skapar en kundbild över dig. Vi använder sedan kundbilden bl a för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig och för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning. I de fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Funktionen för att anpassa webbplatsen för bättre läsbarhet fungerar inte heller utan cookies. Om du inte längre vill att cookies ska lagras på din dator, eller att dina besök på vår webbsida ska visas i statistiken på google analytics så kan du installera ett opt-out tillägg till din webbläsare.

Så kan du hantera cookies och lokal lagring av data Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.

Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på webbsidan slutar att fungera, samt att inloggningar inte sparas.

Om du avaktiverar en cookie eller en kategori av cookies tar du inte bort cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare:

Google Chrome https://support.google.com/...

Apple Safari https://support.apple.com...

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/sv-se...

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/...

Opera https://help.opera.com/...

Om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices (länk: https://www.youronlinechoices.com/se/ ).
Du hittar mer information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick.

I denna del har Silanex AB's berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder – vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet – i denna avvägning har vi funnit att Silanex AB kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar ett företag som har visat intresse för våra tjänster om så är fallet och att du som företagsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter och andra personuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag.

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Silanex AB för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Silanex AB och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter: Som din arbetsgivare/uppdragsgivare har lämnat till oss i samband med att du eller din arbetsgivare/uppdragsgivare registrerade företaget som kund hos Silanex. Uppgifterna används när du kommunicerar med oss, t ex när du kontaktar kundservice eller när du skriver upp dig för att få nyhetsbrev från oss.
Som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du använder vår webbplats silanex.se, ringer eller skickar sms eller skickar e-post till Silanex AB.
Som vi hämtar från andra källor, t ex register som används för kreditbedömningar.
Som samlas in genom att våra webbplats placerar cookies som samlar information från din webbläsare.
Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Så här använder vi data
För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Silanex ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.
Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att leverera produkter och efterleva lagar

När vi levererar produkterna till dig i enlighet med villkoren i avtalet mellan oss och din arbetsgivare/uppdragsgivare behandlar vi data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter. Vi behandlar data för att kunna ta betalt för de produkter eller tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning samt hantering av leveranser via fraktbolag. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt oss på info@silanex.se eller genom att ringa vår kundtjänst på tel  08 – 449 73 57. Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. Rätt till radering Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall vår kundtjänst via e-post eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Återkalla samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kunduppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke inom ramen för den tjänst du använder. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du redigera din kundprofil och ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kunduppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke.


Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Silanex AB AB (Orgnummer 556663-2286)
Råsundavägen 162
169 36 Solna
Dataskyddsombud
Vi ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill kontakt med oss ber vi dig ringa oss på telefon 08 – 449 73 57. Du kan också mejla till info@silanex.se.

Övrigt
Om vi gör ändringar i integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version här.
SILANEX AB – maj 2018, Solna, Sverige.