FUKT-, ALKALI & EMISSIONSSPÄRR

FLOROSIL TS

Florosil TS har samma unika egenskaper som Florosil SP, men är förutom en fukt-, och alkalispärr även en emissionsspärr.
Vilket innebär att Florosil TS förhindrar emissioner (lukter) att komma i kontakt med inomhusluften.

Florosil TS rollas på ytan.

Utförs endast av Silanex auktoriserad och utbildad entreprenör.

Roller till Florosil TS

Florosil TS rollas på ytan.

Utförs endast av Silanex auktoriserad och utbildad entreprenör.

Florosil TS

När används Florosil TS? 

När det finns risk för tillskjutande fukt så används alltid TS.

  • Används vid läggning av trägolv
  • Ångspärrade tätskikt i badrum 
  • Används för många textilplattor (t ex med bitumenbaksida)

TS fungerar till alla ytskikt men är du osäker, hör av dig till din Florosil kontakt.

FLOROSIL TS är en fukt, alkali & emissionsspärr

Förekomst av alkali, dvs höga pH-värden (pH 12-14), är den huvudsakliga drivkraften till att nedbrytning sker (förtvålning).

 Florosil®TS är en fukt, alkali och emissionsspärr som stoppar fukt och emissioner i betongbjälklag / avjämningsmassor innan ytskikt installeras. 

Silanex pH-skalan

FUNKTION

Avsikten med Florosil TS är att förhindra att nedbrytning sker vid såväl nyproduktion som ROT-objekt, samt att man vid åtgärd minskat risken att en skada skall uppkomma.

Florosil TS förhindrar att emissioner från nedbrytning pga. alkalisk fukt  når inomhusluften.
Florosil TS fungerar som ett spärrskikt.
 
Florosil TS är ett lösningsmedelsfritt 2-komponentssystem.

 

 

 

APPLICERING

Det är viktigt att underlaget är sugande, så att Florosil TS får full inträngningsförmåga. Utför alltid dropptest, se film här bredvid.

Florosil TS rollas ut i två lager, båda lagren appliceras inom 18 timmar.

När andra lagret är rollat ska TS torka i 48 timmar, innan nästa arbetsmoment i golvkonstruktionen, tex primer för spackel. 

Dropptest - utförs alltid!