FUKT & ALKALISPÄRR

FLOROSIL SP

Flororosil SP är en fukt-, & alkalispärr som innehåller kiselföreningar, vilka utvinns ur kvarts. 

Dem tränger ner i betongens yta där dem binder samman med betongens kiselföreningar och skapar en permanent barriär som hindrar alkalisk fukt, att komma i kontakt med lim och ytskikt. 

Detta betyder att dem inte bryts ner (förtvålning). 

 

Florosil SP manuell spruta

Florosil SP sprayas på ytan.

Utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.

SP

När används FLOROSIL SP? 

Används till produkter som inte har för högt ånggenomgångsmotstånd:

  • Linoleumgolv
  • Textilgolv
  • De flesta plast & vinylgolv 

Det viktiga är att ha kontroll på ytskiktets förmåga att släppa igenom fukt i ångfas.

Vid osäkerhet, hör av dig till din Florosil kontakt.

FLOROSIL SP är en fukt & alkalispärr

Förekomst av alkali, dvs höga pH-värden (pH 12-14), är den huvudsakliga drivkraften till att nedbrytning sker (förtvålning).

Florosil SP är inte ett totalt spärrskikt, den har en viss diffusionsöppenhet. Florosil SP är ett hydrofoberingsmedel, som förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytorna (porerna) i cementprodukter. Därmed förhindras transporten av alkaliskt vatten (pH 12-14) till ytan där lim och mjukgörare kan brytas ner.

  

Silanex pH-skalan

FUNKTION

Avsikten med Florosil SP är att förhindra att nedbrytning sker vid såväl nyproduktion som ROT-objekt, samt att man vid åtgärd minskat risken att en skada skall uppkomma.

Florosil SP förhindrar transport av alkali samt har en ”saneringseffekt” av de ämnen som bildats vid en nedbrytning av lim och ytskikt.

Florosil SP är ett lösningsmedelsfritt 1-komponentssystem.

APPLICERING

Det är viktigt att underlaget är sugande, så att Florosil SP får full inträngningsförmåga. Utför alltid dropptest, se film här bredvid.

Florosil SP sprayas ut i två lager, under samma dag. 

När andra lagret är sprayat ska SP torka i 48 timmar, innan nästa arbetsmoment i golvkonstruktionen, tex att limma plastmatta

Dropptest - utförs alltid!