Vi är specialister på
fukt-, alkali-, samt emissionsspärrar!

Silanex är ett innovativt och miljömedvetet företag som utveckar, tillverkar och marknadsför produkter inom området impregnerings- och skyddsprodukter för byggnadskonstruktioner med mineraliska material.

Våra produkter används bl a av byggföretag, fastighetsägare, entreprenörer, fastighetsförvaltare, konsulter, arkitekter samt tillverkningsindustrin!

Florosil SP och Florosil TS löser dina fuktproblem!

Fukt, alkali-, & emissionsspärr för betonggolv & avjämningsmassor inomhus.

I Sverige räknar man med att ca 30% av alla fastigheter har problem med fukt. Den vanligaste orsaken är fukt i golvkonstruktioner. Det kan bl a bero på kvarvarande byggfukt, tillskjutande fukt eller vattenläckage...

Detta leder ofta till problem med inomhusmiljö och kostsamma skador och saneringar.

Florosil SP & TS används i förebyggande syfte, både vid ROT och nybyggnation. Florosil har använts framgångsrikt sedan 1996, hittills har över 2 000 000 m2 applicerats. Med Florosil produkterna får du ett garanterat problemfritt golv.
Kontakta oss så hjälper vid dig att välja rätt produkt som passar din golvkonstruktion!

Florosil introduktionsfilm

Florosil SP och Florosil TS är produkter som förhindrar fuktproblem,
helt utan lösningsmedel!

SP

FUKT & ALKALISPÄRR
 

Florosil SP

Flororosil SP är en fukt-, & alkalispärr som innehåller kiselföreningar, vilka utvinns ur kvarts. De tränger ner i betongens yta där dem binder och skapar en permanent barriär.

Därmed förhindras alkalisk fukt att komma i kontakt med lim och ytskikt, vilket betyder att dem inte bryts ner (förtvålning).

Florosil SP sprayas på ytan.

Utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.

Florosil TS

FUKT, ALKALI, & EMISSIONSSPÄRR
 

Florosil TS

Florosil TS har samma unika egenskaper som Florosil SP, men har förutom en fukt-, och alkalispärr även en emissionsspärr.
Vilket innebär att Florosil TS förhindrar emissioner (lukter) att komma i kontakt med inomhusluften.

Florosil TS rollas på ytan.

Utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.