PRODUKTER

SP

FUKT & ALKALISPÄRR - INOMHUS  

Florosil SP

Flororosil SP är en fukt-, & alkalispärr som innehåller kiselföreningar, vilka utvinns ur kvarts. Dem tränger ner i betongens yta där dem binder och skapar en permanent barriär. Därmed förhindras alkalisk fukt att komma i kontakt med lim och ytskikt, vilket betyder att dem inte bryts ner (förtvålning). Florosil SP sprayas på ytan. Utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.
Florosil TS

FUKT, ALKALI, & EMISSIONSSPÄRR - INOMHUS  

Florosil TS

Florosil TS har samma unika egenskaper som Florosil SP, men har förutom en fukt-, och alkalispärr även en emissionsspärr. Vilket innebär att Florosil TS förhindrar emissioner (lukter) att komma i kontakt med inomhusluften. Florosil TS rollas på ytan. Utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.

Florosil SP och Florosil TS löser dina fuktproblem!

Fukt, alkali-, & emissionsspärr för betonggolv & avjämningsmassor inomhus.

I Sverige räknar man med att ca 30% av alla fastigheter har problem med fukt. Den vanligaste orsaken är fukt i golvkonstruktioner. Det kan bl a bero på kvarvarande byggfukt, tillskjutande fukt eller vattenläckage...

Fukt i mineraliska produkter som t ex betonggolv och avjämningsmassor, har höga pH-värden (pH 12-14), som kallas alkalisk fukt. Alkalisk fukt är mycket reaktiv och kan medföra nedbrytning av lim och ytskikt (s.k förtvålning). De kemiska reaktionerna leder ofta till problem med inomhusmiljö och kostsamma skador och saneringar.

Florosil SP och Florosil TS är produkter som förhindrar fuktproblem, helt utan lösningsmedel.

Appliceras på betonggolv och avjämningsmassor, därmed kan inte alkalisk fukt komma i kontakt med lim och ytskikt.

Florosil har använts framgångsrikt sedan 1996, hittills har över 2 000 000 m2 applicerats. Florosil SP & TS används i förebyggande syfte, både vid ROT och nybyggnation. Med Florosil produkterna får du ett garanterat problemfritt golv. Kontakta oss så hjälper vid dig att välja rätt produkt som passar din golvkonstruktion!

BETONGFÖRSTÄRKARE & DAMMBINDARE - INOM-, & UTOMHUS  

Florosil HF

Florosil HF är en lösningsmedelsfri betongförstärkare och dammbindare som skyddar betonggolv, inom-, & utomhus, mot smuts och slitage från gång & fordonstrafik. Florosil HF sprayas och fördelas med mikrofibermopp. Enkelt att applicera. Pga omvärldsfaktorer har vi f.n råvarubrist på denna produkt.

SMUTSSKYDD FÖR GOLV - INOM-, & UTOMHUS  

Silanex SC Golv

Silanex SC Golv är ett långtidsverkande smutsskydd

Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. Silanex SC Golv är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt försvårar nedsmutsning. Golvytor (betong, tegel, marmor mm) som är behandlade med Silanex SC Golv skyddas effektivt, såväl inom-, som utomhus. Silanex SC Golv sprayas.

splash

IMPREGNERING AV BETONG - UTOMHUS

SILANEX BHN

Är en lättflytande, färglös lösningsmedelsfri vätska, baserad på silaner. Medlet är speciellt avsett för en hydrofoberande impregnering av betong utomhus. Går att använda som hydrofobering under ett flertal beläggningssystem. Silanex BHN sprayas.

IMPREGNERING AV SUGANDE MINERALISKA BYGGNADSMATERIAL - UTOMHUS  

Silanex F40

Är en lättflytande, färglös vätska, baserad på silaner. Medlet är speciellt avsett för en hydrofoberande impregnering av sugande mineraliska byggnadsmaterial utomhus. Går att använda som hydrofobering under ett flertal beläggningssystem. Silanex F40 sprayas.

KLOTTERSKYDD  

Silanex Klotterskydd

Silanex Klotterskydd är ett permanent lösningsmedelsfritt klotterskydd för mineraliska byggnads­material. Ingen återskyddning behövs efter utförd klottersanering. Silanex Klotterskydd är en kombination av vattenburna silaner som effektivt förhindrar lösningsmedelsburna spray­ och tuschfärger att tränga in i behandlad yta.

SMUTSKYDD AV SUGANDE MINERALISKA BYGGNADSMATERIAL - UTOMHUS

Silanex SC Fasad

Lösningsmedelsfritt långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Silanex SC Fasad är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss-, och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner.

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med vår kunskap och kompetens, att välja den bästa lösningen i nästa projekt!